Wes-Kaapse
Byebedryfsvereniging

Ondersteuning van etiese, professionele en volhoubare byeboerdery

Die Wes-Kaapse byeboerdery-vereniging (WCBA) is ‘n provinsiale byeboerdery wat alle aspekte rakende professionele byeboerdery in die Wes-Kaap Provinsie van Suid-Afrika ondersteun en bevorder.

Die vereniging is betrokke by en werk saam met alle vennote en belanghebbendes aan aktiwiteite wat relevante navorsing, gesonde byeboerdery-inisiatiewe en -projekte, byeboere-opleiding, vaardigheidsontwikkeling en ondersteuning bevorder. As die amptelike verteenwoordigende liggaam vir byeboere van die Wes-Kaap, hou die vereniging die implementering van alle nasionale wetgewing, beleid, protokolle en aksieplanne vir byeboerdery in die land in werking om volhoubare byeboerdery-praktyke sowel as ‘n gesonde lewensvatbare heuningbybevolking te verseker.

Ons missie en doelstellings

Die doelstellings van die WKBV is:

  • Om alle aspekte van die industrie te bevorder;
  • Om die Capensis-heuningby te beskerm;
  • Om sy lede gesamentlik te verteenwoordig;
  • Om die toepaslike finansiële, administratiewe en kommunikasiestelsels te implementeer om bogenoemde doelstellings te bereik.

Lidmaatskap van die WKBV gee jou toegang tot simposiums, opleiding en spesialisadvies, sowel as om jou te verbind met ‘n netwerk van plaaslike kundiges in die byebedryf. Lede kom ook in aanmerking om hul dienste in die byebedryf op die WCBA-webwerf te lys.

Lidmaatskap kos net R370 per jaar.

Voordele van lidmaatskap

Bybedryf dienste

Ons lede bied ‘n wye verskeidenheid dienste aan die bybedryf, insluitend:

  • Bestuiwingsdienste
  • Beeverwydering
  • Verkoop van byeboerderye
  • Produksie van heuning en byprodukte

Om ons lede op datum te hou met die nuutste navorsing en metodes is ‘n fundamentele deel van ons missie. Ons hou gereelde opleidings- en velddae, sowel as om deel te neem aan bedryfswye geleenthede soos BeeCon. Sommige opleidings- en velddae is oop vir die publiek.

Gebeurtenisse, Opleiding en Velddae

IMPORTANT COVID-19 INFORMATION: We are now in lockdown level 3.  Beekeeping permit only applies during the curfew period 11pm to 4am.  For more information email us [email protected]  For National updates: https://sacoronavirus.co.za/