WKBV Bestuurskomitee

Die WKBV-bestuurskomitee kan bestaan ​​uit 6-8 lede soos bepaal in die Grondwet en die komitee word tydens die Algemene Jaarvergadering verkies. Al die lede van die bestuurskomitee dien ‘n termyn van twee jaar en kan herkiesbaar wees indien hulle beskikbaar is sodra hul termyn verstryk het.

Vereistes vir lede om tot die bestuurskomitee verkies te word, is spesifieke vaardighede om die pligte van die pos na te kom en ‘n persoonlike verbintenis om dit te doen. Al die lede van die bestuurskomitee verrig hul funksies in ‘n ere hoedanigheid, daarom word geen vergoeding toegestaan ​​nie. Afhangend van die beskikbaarheid van befondsing, kan daar soms vergoeding en betaling van reiskoste oorweeg word. Die bestuurskomitee hou gereeld (een keer per maand) vergadering, en daar word van elke bestuurskomitee verwag om nie twee opeenvolgende vergaderings te misloop sonder vooraf kennisgewing van sy / haar reg nie.

Sommige pligte van die bestuurskomitee is onder andere die volgende:

  • Die besluite van die Algemene Vergadering sover moontlik uit te voer;
  • Besluite te neem oor alle algemene aangeleenthede en kwessies wat van belang is vir die plaaslike apikulturele sektor;
  • Die nakoming van die onderskeie portefeulje-pligte in die diens van die WKBV;
  • Kritieke portefeuljes was onder andere die van die Voorsitter, Ondervoorsitter, Tesourier en Sekretaris.
IMPORTANT COVID-19 INFORMATION: We are now in lockdown level 3.  Beekeeping permit only applies during the curfew period 11pm to 4am.  For more information email us [email protected]  For National updates: https://sacoronavirus.co.za/