BeeCon

Die jaarlikse konferensie van die Suid-Afrikaanse Honey Bee Industry word elke jaar gehou. Die deelnemers sluit in verskillende leiers in Suid-Afrikaanse landbou-, regerings- en navorsingsinstellings, sowel as van oorsee en sprekers spreek die konferensie oor sleutelkwessies op hierdie tydstip aan, dws uitdagings wat die landbou, die veiligheid van landbouchemikalieë in die voedselketting, bestuiwing van belangrike gewasse en die algemene welstand van ons heuningbybevolking.